About Us

about-us-1

Blagag!

Ang Blagag ay lathalaing humahamon sa makabagong pamamahayag.

Pumapagitna tayo ngayon sa nakabibiging katahimikan at ingay na walang kapararakan. Panahon na upang gumawa tayo ng sarili nating tunog, ng bulong, ng sigaw.

Mga kwento at balitang lumalagapak at walang patumanggang hahatak sa inyong atensyon.

 

Buong Pilipinas, tayo nang pumalag!Mahal namin kayo, pramis!

Ikaw

Kasali ka dito.

Facebook Comments